Εταίροι

Συντονιστής

SEAL CYPRUS logo

Ο SEAL CYPRUS είναι ένας μη-κερδοσκοπισκός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία, την διαιρεμένη πρωτεύουσα της Κύπρου. Τα μέλη του οργανισμού προέρχονται και από τις δύο κοινότητες. Οι δραστηριότητες του SEAL CYPRUS περιλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις σε κοινωνικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο SEAL CYPRUS συντονίζει Στρατηγικές Συμπράξεις Erasmus+ (στα πεδία της Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ VET) καθώς και ένα έργο για νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET) σε τέσσερις χώρες με την υποστήριξη του EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment. Ο SEAL CYPRUS χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Ο SEAL CYPRUS συνεργάζεται με άτομα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου τομέα. Περισσότερα…


Εταίροι

Η ARISTA DEKA είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η αποστολή της ARISTA DEKA LTD είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες, συνεργάτες και την κοινωνία. Δραστηριοποιοιείται στους παρακάτω τομείς:

Εκπαίδευση και Έρευνα.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε φοιτητές και ανέργους.

Οργάνωση εκδηλώσεων.

Επικοινωνία, προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων ενός έργου.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κοινωνική υποστήριξη.

Περισσότερα…


Inovaciju biuras logo

Ο οργανισμός VsI Inovaciju Biuras δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τη δραστηριότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Αν και η κύρια εστίαση του Γραφείου Καινοτομίας είναι στη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, ο οργανισμός ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς. Το Γραφείο Καινοτομίας δραστηριοποιείται εδώ και 7 χρόνια και έχει ήδη υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί περισσότερα από 100 διάφορετικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο οργανισμός αποτελείται από πολύ ενθουσιώδη μέλη, άλλα άτομα (περισσότερα από 200) συμμετέχουν σε οργανωτικές δραστηριότητες με έναν μη τυπικό τρόπο. Το ίδρυμα έχει μια επίπεδη οργανωτική δομή με στοιχεία από οργανώσεις ομάδων και δικτύων. Περισσότερα…


ADEL Slovakia logo

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ADEL υλοποιεί διάφορα προγράμματα, εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές νέων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, διεξάγει έρευνα και ανάλυση και συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ιδρυμάτων. Ο οργανισμός ADEL καλύπτει μια ευρεία κλίμακα θεμάτων ανάλογα με το τι η ομάδα-στόχος τους θεωρεί ενδιαφέρον (π.χ. συμμετοχή νέων, διαπολιτισμικός διάλογος, θέματα ενεργών πολιτών, επιχειρηματικότητα, αθλητισμός, υγιεινός τρόπος ζωής, οικοδόμηση ειρήνης, αλλά και τέχνη και πολιτισμός). Όλα τα έργα και οι δραστηριότητές του βασίζονται στις προσεγγίσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης, της βιωματικής και διαπολιτισμικής μάθησης, της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής. Η ομάδα του ADEL αποτελείται από πολλούς νέους εργαζόμενους και ηγέτες νεολαίας με διαφορετικά προφίλ. Τα άτομα που διαχειρίζονται τον οργανισμό έχουν πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ΜΚΟ. Έχουν εμπειρία στην προετοιμασία, οργάνωση και εκπαίδευση σε διάφορα είδη έργων και εκδηλώσεων. Περισσότερα…


Το Κέντρο Κατάρτισης και Ειδίκευσης Ce.F.A.S. είναι μια Αρχή Επαγγελματικής Κατάρτισης που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, και διαπιστεύθηκε από την Περιφέρεια Puglia της Ιταλίας για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα των μειονεκτημάτων με τον κωδικό 6B2JZE6. Αποτελείται από μια σταθερή ομάδα εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με ένα δίκτυο συνεργατών, συμβούλων και επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης με πολυεπιστημονικές δεξιότητες, εμπειρογνώμονες στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα. Το κέντρο Ce.F.A.S. δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης προσφέροντας δραστηριότητες κατάρτισης και επανεκπαίδευσης για μισθωτούς εργαζόμενους, μαθήματα εξειδίκευσης για ανέργους, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά μαθήματα και ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις, υπηρεσίες εξειδίκευσης στη διδασκαλία, σχεδιασμό και διαχείριση εκπαιδευτικών έργων. Περισσότερα…