Πνευματικά Παράγωγα

Οι εταίροι θα αναπτύξουν και θα εξετάσουν τρία πνευματικά παράγωγα:

  • IO1- WeGROW Μεθοδολογικός οδηγός και εργαλειοθήκη Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Κοινωνικές Δεξιότητες  για επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας: Πρόκειται για μια εργαλειοθήκη που θα περιέχει τις αρχικές δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας να γνωρίσουν καλύτερα τους νέους και να μάθουν για τις ατομικές τους συνθήκες μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών, προσωπικών συνεντεύξεων κ.λπ. Διαβάστε τον Μεθοδολογικό Οδηγό και την Εργαλειοθήκη εδώ.
  • IO2- WeGROW Πρόγραμμα σπουδών Συναισθηματικής Νοημοσύνης: Λεπτομερές πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με 5 καινοτόμες εκπαιδευτικές ενότητες, καθώς και πιστοποίηση συναισθηματικής νοημοσύνης για τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας.
  • IO3- WeGROW πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: Θα υποστηρίξει νέες προσεγγίσεις για να βοηθήσει τους νέους με λιγότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η πλατφόρμα θα προσφέρει πρόσβαση στην ευρύτερη κοινότητα για παρακολούθηση των ενημερώσεων, κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξη γνώσης. Αυτό θα εξασφαλίσει τον αντίκτυπο του έργου μετά τη λήξη του.