Το Έργο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με το έργο WeGrow θέλουμε να υποστηρίξουμε τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας (επαγγελματίες και εκπαιδευτές νεολαίας, ηγέτες νεολαίας και μέντορες νέων εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης) για να διασφαλίσουμε την κοινωνική ένταξη όλων των νέων. Η συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση της ευρωπαϊκής κοινωνίας απαιτεί υψηλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων, που αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης των οικονομιών τους και επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους που εργάζονται με τη νεολαία όσο και την ομάδα-στόχο τους – τους νέους.

Με το έργο WeGROW, θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, με έμφαση στις ικανότητες ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων με χαμηλή σχολική απόδοση, που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο και / ή και ατόμων που δεν βρίσκονται σε εργασία, εκπαίδευση η κατάρτιση (ΝΕΕΤ).

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των νέων με χαμηλή σχολική απόδοση, που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ή / και ατόμων που δεν βρίσκονται σε εργασία, εκπαίδευση η κατάρτιση (ΝΕΕΤ), μέσω της εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα εργαστούν πρώτα για την ανάπτυξη ικανοτήτων επαγγελματιών της νεολαίας (εργαζόμενοι για νέους, εκπαιδευτές νεολαίας, μέντορες εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης).

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον τομέα της νεολαίας και των μεθοδολογιών τους, ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες για να βελτιώσουν τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των διαπροσωπικών και ενδο-προσωπικών δεξιοτήτων, της προσαρμοστικότητας, της διαχείρισης του άγχους και της γενικής στάσης.
  • Παροχή βοήθειας προς τους νέους με χαμηλή σχολική απόδοση, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή / και τους NEET να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις. Αυτές οι δεξιότητες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τις επιδόσεις και την απασχολησιμότητα στην εκπαίδευση.
  • Δημιουργία ενός δομημένου προγράμματος για τους οργανισμούς νεολαίας, που θα παρέχει καθοδήγηση για βελτίωση της αυτογνωσίας και την αυτοδιαχείριση των προσωπικών συναισθημάτων.
  • Αύξηση του αντίκτυπου της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, μέσω της δημιουργίας μιας ανοιχτής Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καλές πρακτικές, καθώς και την ευαισθητοποίηση για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δημιουργίας καινοτόμου περιεχομένου.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.