Intelektiniai produktai

Partneriai sukurs ir ištestuos tris intelektinius produktus:

  • IO1 – „WeGROW“ metodinis vadovas bei jaunimo darbuotojų emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymo priemonių rinkinys. Tai yra priemonių rinkinys, kuriame bus pateikiama pradinė veikla, leisianti jaunimo darbuotojams geriau pažinti jaunimą ir sužinoti daugiau apie jų individualias aplinkybes vykdant įvairias veiklas, žaidimus, asmeninius interviu ir pan.
  • IO2 – „WeGROW“: emocinio intelekto (EQ) ugdymo programa – išsami programa ir mokymosi medžiaga jaunimo darbuotojams, kurią sudaro 5 inovatyvūs moduliai, taip pat suteikiamas emocinio intelekto sertifikatas jaunimo darbuotojams.
  • IO3 – „WeGROW“ e-mokymosi platforma suteiks naują prieigą jauniems žmonėms, turintiems mažiau akademinių galimybių. Šis intelektinis produktas suteiks platesnei bendruomenei prieigą, padėsiančią gauti naują informaciją, dalytis gerąja patirtimi ir gilinti turimas žinias. Tai užtikrins projekto bendradarbiavimo tęstinumą pasibaigus projektui.