Intelektiniai produktai

Partneriai sukurs ir ištestuos tris intelektinius produktus:

  • IO2 – „WeGROW“: emocinio intelekto (EQ) ugdymo programa – išsami programa ir mokymosi medžiaga jaunimo darbuotojams, kurią sudaro 5 inovatyvūs moduliai, taip pat suteikiamas emocinio intelekto sertifikatas jaunimo darbuotojams.
  • IO3 – „WeGROW“ e-mokymosi platforma suteiks naują prieigą jauniems žmonėms, turintiems mažiau akademinių galimybių. Šis intelektinis produktas suteiks platesnei bendruomenei prieigą, padėsiančią gauti naują informaciją, dalytis gerąja patirtimi ir gilinti turimas žinias. Tai užtikrins projekto bendradarbiavimo tęstinumą pasibaigus projektui.