Partneriai

Koordinatorius:

SEAL CYPRUS logo

„SEAL CYPRUS“ yra ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Nikosijoje, etniniu pagrindu padalintoje Kipro sostinėje. Asociacijos nariai yra kilę iš abiejų etninių grupių. „SEAL CYPRUS“ veikla apima savanoriškus veiksmus, sprendžiant socialinius klausimus, taip pat kultūrinius renginius ir edukacines programas. „SEAL CYPRUS“ koordinuoja Erasmus+ strategines partnerystes (jaunimo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo bei profesinio mokymo srityse) bei koordinuoja projektą, skirtą nedirbantiems ir niekur nesimokantiems jaunuoliams (NEET) keturiose šalyse, finansuojamą EEE ir Norvegijos dotacijų fondo jaunimo užimtumui lėšomis. „SEAL CYPRUS“ naudoja platų novatoriškų interaktyvių ugdymo metodų spektrą, siekiant suteikti atvirus ir nuotolinius mokymus, neformalųjį švietimą, e-mokymus ir mokymus darbo vietoje. „SEAL CYPRUS“ dirba su asmenimis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir viešojo sektoriaus subjektais. Skaitykite daugiau…


Partneriai:

„ARISTA DEKA“ yra maža-vidutinė įmonė Kipro Respublikoje. UAB „ARISTA DEKA“ misija – teikti aukščiausios kokybės paslaugas vietiniams ir tarptautiniams klientams, projekto partneriams ir visuomenei. Įmonė veikia šiose srityse:  

Švietimas ir moksliniai tyrimai.
Europos Sąjungos finansuojamos programos.
Profesinio orientavimo paslaugos studentams ir bedarbiams.
Renginių organizavimas.
Komunikacija, projekto rezultatų viešinimas ir sklaida.
Aplinkosauginis švietimas.
Socialinė parama. Skaitykite daugiau…

Inovaciju biuras logo

VšĮ Inovacijų biuras kuria palankią aplinką žmonių aktyvumui, kūrybiškumui ir inovacijoms. Nors Inovacijų biuras daugiausia dėmesio skiria kūrybiškumui ir verslumui, organizacija skatina žmones būti aktyviais daugelyje sričių.

Inovacijų biuras aktyviai veikia jau 7-erius metus ir spėjo įgyvendinti daugiau nei 100 įvairių ES finansuojamų projektų. Organizacijoje dirba labai entuziastingi nariai, įtraukdami kitus žmones (daugiau nei 200 per metus) neformaliai dalyvauti organizacijos vykdomose veiklose. Įstaiga turi horizontalią organizacinę struktūrą su komandos ir tinklinės organizacijos elementais. Skaitykite daugiau…


ADEL Slovakia logo

„ADEL“ yra nevyriausybinė organizacija, vykdanti įvairius projektus, mokymus, jaunimo mainus ir kitą edukacinę veiklą, organizuojanti įvairius renginius, vykdanti tyrimus ir analizes bei bendradarbiaujanti su dideliu institucijų tinklu. „ADEL“ nagrinėja platų temų spektrą pagal tai, kas domina jų tikslinę grupę (pavyzdžiui, jaunimo įsitraukimas, tarpkultūrinis dialogas, aktyvus pilietiškumas, verslumas, sportas, sveikas gyvenimo būdas, taikos kūrimas, taip pat menas ir kultūra). Visi organizacijos projektai ir veikla grindžiami neformaliojo švietimo, patirtinio ir tarpkultūrinio mokymosi, socialinės įtraukties ir aktyvaus dalyvavimo metodais. „ADEL“ komandą sudaro keli įvairaus profilio jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai. NVO vadovybė turi daugiau nei 10 metų patirties NVO sektoriuje. Jie turi patirties rengiant, organizuojant ir vedant mokymus įvairiuose projektuose ir renginiuose. Skaitykite daugiau…


„Ce.F.A.S.“ – mokymų ir aukštos specializacijos centras yra profesinio mokymo tarnyba, įsteigta 2015 m. gruodžio mėn., Apulijos regiono akredituota tęstinio švietimo, aukštojo mokslo ir mokymo socialiai remtiniems žmonėms srityje, kurios kodas 6B2JZE6. Centrą sudaro stabili ekspertų komanda, dirbanti kartu su aukštos kvalifikacijos bendradarbiais, konsultantais ir specialistais, turinčiais daugiadisciplininių įgūdžių, taip pat mokymo ekspertais ir verslo konsultantais. „Ce.F.A.S.“ veikia profesinio mokymo srityje bei siūlo mokymo ir perkvalifikavimo veiklą dirbantiesiems, specializacijos kursus bedarbiams, individualiai pritaikytus mokymo kursus ir specialias konsultacijas įmonėms, aukštos kvalifikacijos mokymo paslaugas, projektų mokymų planavimą ir valdymą. Skaitykite daugiau…