„WeGROW“ projektu siekiama:

Gerinti jaunimo darbuotojų įgūdžius ir atnaujinti jų taikomas metodikas, siekiant padėti mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, ugdant jų emocinį intelektą, tuo pačiu gerinant tarpasmeninius ir asmeninius įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti, streso valdymą ir bendrą požiūrį.

Pasitelkiant inovatyvius metodus padėti jauniems žmonėms, prasčiau besimokantiems mokykloje, anksti metantiems mokyklą ir (arba) nedirbantiems ir niekur nesimokantiems jaunuoliams (NEET) ugdyti pagrindinius ir skersinius kognityvinius, ypač emocinius ir socialinius įgūdžius. Šie įgūdžiai tampa vis svarbesni siekiant pagerinti mokymosi rezultatus ir įsidarbinti.

Pateikti jaunimo organizacijoms struktūruotą koučingo programą, kuri sustiprins savimonę ir gerins asmeninių emocijų valdymą.

Padidinti darbo su jaunimu poveikį kuriant atvirą Europos gerosios praktikos el. platformą ir gerinti suvokimą apie emocinį intelektą Europos lygmeniu, pateikiant inovatyvų turinį.