Intelektuálne výstupy

Partneri vypracujú a budú riadiť tri intelektuálne výstupy:

  • IO1 – Metodická príručka WeGROW a sada nástrojov v oblasti emočnej inteligencie a sociálnych zručností pre pracovníkov s mládežou: Toto je sada nástrojov, ktorá bude obsahovať počiatočné aktivity, ktoré pracovníkom s mládežou umožnia lepšie spoznať mladých ľudí a dozvedieť sa o ich individuálnych podmienkach rôznymi aktivitami, hrami, osobnými rozhovormi atď.
  • IO2- WeGROW: EQ životopis: Podrobný program a školiace materiály pre pracovníkov s mládežou s 5 inovatívnymi vzdelávacími modulmi, plus certifikácia emočnej inteligencie pre pracovníkov s mládežou.
  • IO3 – e-learningová platforma WeGROW: Bude podporovať nové prístupy pre pomoc akademicky znevýhodnenej mládeže. Výstup ponúkne širšej komunite prístup k sledovaniu aktualizácií, zdieľaniu najlepších postupov a získaniu všetkých vyvinutých poznatkov. Toto zabezpečí pokračovanie spolupráce projektu po jeho ukončení.