O projekte

KONTEXT

Projektom WeGrow chceme podporiť mladých profesionálov (pracovníkov s mládežou, trénerov, mládežníckych vedúcich a mentorov dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity) s cieľom zabezpečiť sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí. Neustále sa meniaca povaha európskej spoločnosti si vyžaduje vysokú úroveň sociálnych zručností; predpokladom začlenenia. Platí to pre všetky krajiny bez ohľadu na vývojový stupeň ich ekonomiky a ovplyvňuje to ľudí pracujúcich s mládežou aj ich cieľovú skupinu – mládež.

S našim projektom by sme chceli vyriešiť potrebu profesionálov pre neustály profesionálny rozvoj so zameraním na kompetencie na podporu rozvoja emočnej inteligencie (EI) a sociálnych zručností mladých ľudí s nízkym školským výkonom, s predčasným ukončením školskej dochádzky a / alebo NEET.

CIELE

Cieľom projektu je podporiť rozvoj emočnej inteligencie mladých ľudí s nízkym školským výkonom/prospechom, s predčasným ukončením školskej dochádzky a / alebo NEET (“Nie je vo vzdelávaní, zamestnaní alebo odbornej príprave”) prostredníctvom práce s mládežou. Na dosiahnutie tohto cieľa budú partneri najskôr pracovať na rozvoji kompetencií profesionálov s mládežou (pracovníci s mládežou, tréneri mládeže, mentori ESC dobrovoľníkov).

Ciele projektu sú:

  • Zvýšiť zručnosti pracovníkov s mládežou a aktualizovať ich metodiky tak, aby lepšie podporovali mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami zlepšovať svoju emočnú inteligenciu vrátane interpersonálnych a intrapersonálnych schopností, adaptability, zvládania stresu a všeobecného prístupu.
  • Pomôcť mladým ľuďom s nízkym školským prospechom, predčasným ukončením školskej dochádzky a / alebo NEET s rozvojom základných a prierezových kognitívnych, a najmä emocionálnych a sociálnych schopností, pomocou inovatívnych prístupov. Tieto zručnosti sú čoraz dôležitejšie pre výkonnosť vzdelávania a zamestnateľnosť.
  • Poskytnúť mládežníckym organizáciám štruktúrovaný trénerský program, ktorý zvyšuje sebauvedomenie a vlastnú správu osobných emócií.
  • Zvýšiť vplyv práce s mládežou vytvorením otvorenej európskej elektronickej platformy pre najlepšie postupy a zvyšovaním povedomia o EQ na európskej úrovni prostredníctvom inovatívneho obsahu.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.