WeGROW:

Zlepší zručnosti pracovníkov s mládežou a aktualizuje ich metodiky tak, aby lepšie podporovali mladých ľudí s menšími príležitosťami, zlepšili svoju emočnú inteligenciu vrátane interpersonálnych a intraosobných schopností, adaptability, zvládania stresu a všeobecného prístupu.

Pomôže mladým ľuďom s nízkym školským výkonom, študentom, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku a/alebo NEET, rozvíjať základné a prierezové kognitívne a najmä emočné a sociálne zručnosti pomocou inovatívnych prístupov. Tieto zručnosti sú čoraz dôležitejšie pre výkonnosť vzdelávania a zamestnateľnosť.

Poskytne mládežníckym organizáciám vypracovaný trénerský program, ktorý zvýši sebauvedomenie a zlepší ovládanie svojich vlastných emócií.

Zvýši vplyv práce s mládežou vytvorením otvorenej európskej elektronickej platformy pre najlepšie postupy a zvyšovania povedomia o EQ na európskej úrovni prostredníctvom inovatívneho obsahu.